lunes, 31 de marzo de 2014

CARACTERISTIQUES DEL SO

AMPLITUD:
És la magnitud del canvi d'un sistema variant. Indica quina és la seva amplada en relació al seu valor mig. Està representada com una ona, un valor, positiu o negatiu, que pot adquirir


FREQÜÈNCIA:
És el nombre d'ones que apareixen en una unitat petita de temps. Per calcular-la, es compta el nombre d'ones que passa durant uns segons determinats i desprès es divideix el nombre d'ones per la llargària del tems


INTENSITAT:
Podem afirmar que un so és intens quan  les seves ones són molt amples en canvi un so és dèbil quan la amplitud de les seves ones és molt petita.
TO:
El to és la qualitat del so que ens permet diferenciar-los.

TIMBRE:
És un dels quatre atributs del so a més del to o altura, de la durada i de la intensitat o volum. Podem distingir diferents sons que tinguin el mateix to o la mateixa durada i intensitat.

0 comentarios:

Publicar un comentario